Maatwerk

M. Nooyen Kunststoffen kan PVC buizen leveren in alle denkbare afmetingen,
wanddiktes en kleuren. Ook kunnen deze eventueel na productie
volgens bepaalde specificaties van de klant op allerlei manieren worden bewerkt.


Enkele voorbeelden hiervan zijn :

* Het doorzagen van PVC buizen in de lengterichting, tot 2 afvoergoten.
  Tot een maximale lengte van 6 meter en een maximale diameter van 400 Ø.


  Toepassing als goten voor :  

   
Schapen      ;  als drink -en eetbak
 
 Koeien         ;  als   "             "
   
Kalveren      ;  als   "             " 
   Nertsen  
     ;  als mestafvoergoot
   Stallen         ;  als hemelwaterafvoergoot
   Bollenteelt   ;  als opvang en hergebruik van water in bakken
   Kersenteelt  ;
 als opvang van het hemelwater


* Het doorzagen / afkorten van pvc buizen op speciale lengtes.

* Heeft u vragen of wilt u een bepaalde buismaat op een andere manier laten
  bewerken, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen...

 

 

 

   
   * Speciaal op kleur gemaakte rioolbuizen


   * Brillen-opbergsysteem in klaslokalen


   * Brillen-opbergsysteem in klaslokalen


   * Blinde drainagebuizen (200 Ø)
     als beluchting onder een varkensstal.


   * Blinde drainagebuizen (200 Ø)
     als beluchting onder een varkensstal.


   * Speciale hulpstukken voor
     vacuüm-mestafvoersystemen


    * Speciale hulpstukken voor
       vacuüm-mestafvoersystemen


   * Buizen in de lengterichting doorgezaagd


   * Opbergsysteem